Ski areál Železná Ruda - Nad nádražím - Belveder hlásí:
Probíhají pravidelné letní revize. Areál záhájil přípravu na letní sezónu.