Naučte se běžkovat v Červené Vodě

Návštěva Červené Vody a okolí na běžkách vás rozhodně nezklame. Šumění lesa. Překrásné výhledy. Klidné a perfektně upravené běžkařské trasy... Oblast ležící na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje nabízí nádherná místa, která jsou vhodná jak k zimním sportům, tak k návštěvě turistických cílů v průběhu celého roku.

V okolí obce Červená Voda můžete navštívit oblíbená lyžařská střediska. Východně od obce, v okolí Jeřábu se nachází na 48 km lyžařských běžkařských tras upravovaných novou rolbou určenou právě k tomuto účelu.

Červená Voda, běžecké tratě

Než vyrazíte do rolbou upravené bílé stopy do okolí Červené Vody nebo na další běžkařské trasy ve svém okolí, připomeňte si pár hlavních zásad pro bezpečné běžkování, které bude příjemné pro všechny zúčastněné.

Zásady pro běžkování nejen v okolí Červené Vody

1. Běžkujme ohleduplně

První a téměř nejdůležitější pravidlo apeluje na to, abychom dávali pozor nejen na sebe, ale také na ostatní běžkaře. Svým chováním neohrožujme a ani nepoškozujme ostatní. Pokud se k sobě budeme chovat s úctou a respektem, určitě se nám to v dobrém vrátí.

2. V bílé stopě se nechodí

Představte si krásnou, nekonečnou, bílou běžeckou stopu. Jsme-li turisté bez běžek, možná nám připadne příjemné se ve stopě projít. Věřte ale, že je to vůči běžkařům a lidem starajícím se o údržbu lyžařských běžeckých tras opravdu nevhodné.

3. Respektujme pokyny

Každé trase i okruhu náleží určité značky či pokyny a je na nás, abychom se jimi řídili. Žádná sdělení na trase nejsou uvedena bezdůvodně. Všechna jsou tam pro to, aby nás chránila. Neberte je na lehkou váhu.

4. Dovolme si předjíždět

Dvoustopé a vícestopé běžkařské tratě nám dovolují jet v kterékoli stopě budeme chtít. Preferujme trasu vpravo, podobně jako na silnici. Pokud se rozhodneme předjíždět, bude fér předem upozornit předjížděnou osobu. Ať už předjíždíme z levé strany, podle okolností z pravé strany, nebo zcela mimo stopu, je dobré dopředu zahlásit, odkud nás předjížděný může čekat.

5. Nehrajme si na šermíře

Nejen při předjíždění je nezbytně důležité držet hole těsně u těla, předejdeme tak případnému zranění.

6. Vyhýbejme se vpravo

Při setkání v protisměru se vyhýbejme vpravo. Pokud má trasa jednu stopu bez plochy pro bruslaře na straně, přednost má sjíždějící lyžař/běžkař.

7. Přizpůsobujme jízdu podmínkám

Velmi důležité je mít na paměti své lyžařské dovednosti a dávat je do souvislosti se stavem stopy, rušností na trati nebo viditelností. Všechny tyto faktory totiž mohou zásadně ovlivnit vývoj situace.

8. Neomezujme ostatní

Pokud se na trase zastavíme nebo spadneme, snažíme se stopu vždy co nejrychleji opustit, abychom nezavazeli dalším běžkařům.

9. Máme povinnost první pomoci

Pokud v naší blízkosti dojde k vážnému zranění či ztrátě vědomí, je naší povinností poskytnout dané osobě první pomoc.

10. Doklady vždy u sebe

Stejně tak jako při kterékoli jiné aktivitě můžete být svědkem nebo dokonce účastníkem nehody. Je proto nezbytné mít u sebe doklady totožnosti.

Projekt Pořízení nové rolby pro úpravu běžeckých tratí v okolí Jeřábu byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

FB fb.com/obeccervenavoda
IG @cervenavoda
www.cervenavoda.cz

Červená voda, běžecké tratě