Vysoká, krátký okruh na západ a jih od obce, použití jedničkových běžek jen s opatrností.