Stadion-Nová louka-Gregorův kříž-Hřebínek-Kristiánov-Nová louka- Stadion