Skřítek – Alfrédka – Nová Ves – Karlov p.P. Výtečné. Ze Skřítku přes Žlutý potok na Zelené kameny, ráno zcela nová stopa s manšestrem. Tam minimální provoz. Od Zelených kamenů už tradičně hustší, ale bez tlačenice. Bufet na Alfrédce skutečně v provozu, bývá fronta, ale nakonec jsme si i sedli k pivu do kelímku.
Pak pokračujeme pod Malý kotel, stopa je tu už užší, ale místa nakonec dost. Sjezd na Mravencovku velmi příjemný. Pak modrou cyklo k Nové Vsi a do hospody Na Vyhlídce, kde jsme celkem rychle chytli místo (jinak je restaurace kolem poledne dosti obsazená). Na parkovišti u rozhledny dosti plno aut, slunečno vylákalo kdekoho. Dokončujeme do Karlova po žluté TZ, už je to přeci jen níž takže sníh má už jinačí strukturu než nahoře, ale rolba tu jezdí pravidelně. Bohužel tu chodí i dosti pěší, takže je třeba počítat s pošlapanou stopou pro bruslení.